I denna platta organisation är varje medarbetares ord lika mycket värt och man kan knappast undgå det stora fokus som ligger på personalens välmående.
Gabriella Lundborg

Har du rätt lön?


Jobbar du som nativescript utvecklare idag och undrar om din lön är marknadsmässig? Kontakta gärna Regent för ett förutsättningslöst möte. Genom ett möte med oss får du höra mer om våra lönenivåer och hur de står sig i relation till din nuvarande lön.


Lön och förmåner på Regent


Regent tillämpar en lönemodell med en garanterad månadslön plus en rörlig bonusdel. Den garanterade månadslönen är hög för att säkerställa den anställdes trygghet. Enligt svensk lönestatistik ligger Regent med god marginal inom den översta fjärdedelen vid jämförelser med IT bolag i Stockholm. Läs gärna mer om våra löner och förmåner.