Välkommen till Sveriges bästa arbetsplats.
Med Sveriges bästa medarbetare.

En ny vision tar form

En ny vision tar form

Om Regent

Regent är ett IT-konsultbolag som består av hundratals medarbetare inom roller som återfinns inom traditionella utvecklingsteam. Idag har vi glädjen att leverera våra tjänster till kunder inom både den privata och offentliga sektorn. De flesta av våra kunder är större organisationer med behov av egen IT-utveckling. Antingen hjälper Regent till med att förstärka befintlig IT-avdelning, eller så tar vi ansvar för hela eller delar av våra kunders IT-organisationer.
En ny vision tar form

Värderingar

Regent är ett värderingsstyrt IT konsultbolag

Värderingar

Regent är ett värderingsstyrt bolag genom våra tre värderingar:
Tillit, Tillsammans är vi bättre och Värdeskapande.
Regent är ett värderingsstyrt IT konsultbolag

Mission

Regents mission är att värde genom IT lösningar. Både genom nya IT projekt och systemförvaltning

Mission

Har du varit med om en IT-leverantör som inte tagit ansvar för leveransen?
Det kan gälla allt från hur systemet ska tas emot av användarna till hur det ska leva vidare i systemförvaltning - eller vad systemet över huvud taget syftar till.

Regent är leverantören som tar ansvar. Vår mission är att fokusera på värdet våra kunder önskar uppnå. Vi vill göra rätt för oss och känna yrkesstolthet över vårt hantverk.

Vision

Regents vision - IT som det borde vara - säger att vi är ett IT konsultbolag som vill leverera värde

Vision

IT som det borde vara!
Visionen säger att Regent har en genuin vilja att leverera värde för kunden. Som medarbetare är det också en stark anledning till varför jag jobbar på Regent.
Justine Trenh – Skyddsombud

Affärsidé

Affärsidé - Smarta och snygga digitala lösningar för målfokuserade företag

Affärsidé

Regent erbjuder marknadens främsta IT-konsulter.
För oss är det viktigaste att din digitala satsning ger dig det värde du eftersträvar.

Till skillnad från traditionella konsultbolag som erbjuder enskilda konsulter kan vi erbjuda ett helhetsengagemang och affärsmodeller baserade på det värde du erhåller.

Mångfald

För att leverera IT system krävs en mångfald där medarbetarna kan komplettera varandra

Mångfald

Vid rekrytering är mångfald en starkt drivande faktor. Mångfalden gäller inom allt som kön, ålder, ursprung, religion och mycket mer. Regent är övertygade om att vi genom vår mångfald finner möjligheter som går andra förbi och löser problem andra får leva med.
För att leverera IT system krävs en mångfald där medarbetarna kan komplettera varandra

Ekonomi

Kundnöjdhet och bra IT system är viktigare än vinster

Ekonomi

Vi på Regent anser att omsättning och vinst är ett resultat av hur nöjda våra kunder och medarbetare är. Därför arbetar vi med nyckeltal som mäter nöjdhet istället för konkreta vinst- och omsättningsmål.
Sara Johnsson – CFO

Kvalitetspolicy

Regent levererar IT-lösningar med kvalitet

Kvalitetspolicy

Regent levererar med kvalitet och arbetar med ständig förbättring. Vi är certifierade inom kvalitet enligt ISO 9001.

Miljöpolicy

Kvalitet är Regents första princip. Ständig förbättring

Miljöpolicy

Miljö och hållbarhet är viktigt för Regent och är en faktor som räknas in i utvärderingen av våra leverantörer. På månadsbasis mäts att vi lever upp till satta miljömål. Regent är certifierade inom miljö enligt ISO 14001.
Kvalitet är Regents första princip. Ständig förbättring

Arbetsmiljöpolicy

Regentmodellen säkerställer att Regent levererar med kvalitet

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljön hos Regent ska inte utsätta medarbetare för varken fysisk eller psykologisk ohälsa.

Informationssäkerhetspolicy

Kvalitet är Regents första princip. Ständig förbättring

Informationssäkerhets policy

Regent tar skyddet av din information på största allvar. Vi försäkrar oss om att all information, oavsett vem som äger den, hanteras på ett kontrollerat och strukturerat sätt.
Kvalitet är Regents första princip. Ständig förbättring

Personuppgiftspolicy

Regentmodellen säkerställer att Regent levererar med kvalitet

Personuppgiftspolicy

Regent värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter, just därför har vi upprättat denna personuppgiftspolicy. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Det här är vi

Regent är ett IT konsultbolag med kompetenta och seniora IT konsulter
Genom Linkedin länken i footern kan du se de kompetenta medarbetare Regent har. På Facebook lägger vi ut nyheter och event. Genom att gilla den sidan missar du inget.
Regent är ett IT konsultbolag med kompetenta och seniora IT konsulter
En god IT leverans sker genom sunda värderingar och en god företagskultur
Regent grundandes med en genuin vilja att göra något riktigt bra, att leverera IT som det borde vara. Grunden för en god leverans anser jag sitter i sunda värderingar och en god företagskultur.
VD - Thomas Skott