Head of data Office

Detta uppdrag är stängt!
Projekt Ref
1478
Ort
Stockholm
Omfattning
100%
Startdatum
ASAP
Slutdatum
Tills vidare

Head of data office

I rollen som Head of data office söker kunden en profil med hög kunskap och erfarenheten av att bygga en bra organisation kring data engineering, data analytics och data governance. 

I rollen ansvarar du för att hantera och driva datarrelaterade initiativ och strategier.

Önskade kompetenser: 

1. En grundläggande förståelse för data och dess roll i verksamheten. Kunna analysera data och dra insikter som kan stödja företagets strategiska beslut.

2. Erfarenhet av att säkerställa att data är korrekt, aktuell och säker.

3. Kunna genomföra en övergripande datastrategi som stöder företagets mål och behov. Identifiera datakällor, teknikval och resursallokering.

4. Förmåga att använda olika analysverktyg och tekniker för att dra insikter från data. Det kan också innebära att bygga analytiska modeller och prediktiva algoritmer.

5. Erfarenheten av att Rekrytera, leda och utveckla ett team av dataexperter, inklusive dataanalytiker, dataingenjörer och andra relevanta specialister.

6. Förståelse för datalagrings- och databehandlingsteknologier, samt förmågan att utvärdera och välja lämpliga tekniklösningar för företaget.

7. Förmåga att kommunicera datadrivna insikter och rekommendationer till icke-tekniska intressenter på ett tydligt och övertygande sätt.

8. Förståelse för företagets affärsmodell och mål, samt förmåga att identifiera hur data kan stödja och förbättra dessa mål.

9. Säkerställa att företagets datapraxis är i linje med gällande lagar och regler, särskilt när det gäller dataskydd och integritet.

10. Vara uppdaterad om de senaste trenderna inom datavetenskap och teknik och utforska möjligheter att använda nya teknologier och metoder för att förbättra datanytta.

I rollen som Head of Data office är du en viktig strategisk partner för företagsledningen där du hjälper till att utforma och driva datadrivna initiativ för att öka effektiviteten, minska kostnader, förbättra produkter och tjänster och öka företagets konkurrenskraft på marknaden.

Projekt Ref
1478
Ort
Stockholm
Omfattning
100%
Startdatum
ASAP
Slutdatum
Tills vidare