Kvalitetspolicy

Regent drivs av vår vision IT som det borde vara. Detta innebär att vi ska leverera kvalitet vilket vi förverkligar genom vår affärsidé att vi erbjuder marknadens främsta IT-konsulter. Regents medarbetare ska känna yrkesstolthet över Regents leveranser med visshet om att vi håller hög kvalitet i alla led

Kvalitet är Regents första princip – Var medveten om graden av kvalitet lösningen kräver för dess livslängd och ändamål. Sträva efter ständig förbättring.

Regent ska vara en pålitlig partner för våra kunder där vi fokuserar på långsiktiga relationer över kortsiktiga vinster.

För att säkerställa att Regent levererar hög kvalitet mäter vi kontinuerligt vår kund-, och medarbetarnöjdhet. Att sträva efter ständig förbättring i enlighet med Regents kvalitetsprincip innefattar även ledningssystemet Regent använder sig av. Detta säkerställer att Regent kontinuerligt utvecklas till att bli en bättre leverantör.