Kvalitets- och miljöcertifieringar.
ISO 9001 och ISO 14001

alt-text
The bitterness of poor quality remains long after
the sweetness of low price is forgotten
Benjamin Franklin
Regentmodellen är Regents process och metod för att bedriva åtaganden. Med regentmodellen säkerställs en bekymmersfri och effektiv leverans. Kvalitet är en central del av Regentmodellen vilket också bekräftas genom vår ISO-certifiering.

Regent är också miljöcertifierade enligt ISO-14001 genom att vi tar vårt miljöansvar och även ställer krav på våra leverantörer att ta sitt ansvar.

Kvalitet

Regent levererar IT-lösningar med kvalitet
Regent drivs av vår vision IT som det borde vara. Visionen innebär att Regent levererar högkvalitativa lösningar som fungerar så som kunden har föreställt sig utan buggar, störningsmoment eller andra avbrott. Regents medarbetare ska känna yrkesstolthet över lösningarna de levererar med visshet om att de håller hög kvalitet. Kvalitet för Regent innebär också att leverans sker inom budget och tidsplan.
Kvalitet är Regents första princip. Ständig förbättring
Kvalitet är Regents första princip - Var medveten om graden av kvalitet lösningen kräver för dess livslängd och ändamål. Sträva efter ständig förbättring.

Regent ska vara en pålitlig partner för våra kunder där vi fokuserar på långsiktiga relationer över kortsiktiga vinster.
Kvalitet är Regents första princip. Ständig förbättring
Regentmodellen säkerställer att Regent levererar med kvalitet
För att säkerställa att Regent levererar högkvalitativa lösningar arbetar vi enligt Regentmodellen. Vi mäter kvalitet genom våra kvalitetsmål där både målen och dess resultat presenteras i GoalEnvision. Att förädla i enlighet med Regents kvalitetsprincip innefattar även ledningssystemet Regent använder sig av. Detta säkerställer att Regent kontinuerligt utvecklas till att bli en bättre leverantör.

Miljöpolicy

Miljöpolicy


Regents målsättning är att ständigt minimera den miljöbelastning som kan komma att uppstå i samband med de produkter och tjänster vi saluför.

Vi uppnår detta genom att:

Motivera och informera våra medarbetare om miljöarbete inom Regent samt genom att förmå dem att ta ett stort personligt ansvar för sina arbetsuppgifter. Vi vill även motivera dem att uppriktigt engagera sig i miljöfrågor.
Förstå och uppfylla lagar och andra miljökrav som gäller för våra produkter och tjänster.
Läs mer

Miljöpolicy

Miljön är viktig för Regent och är en faktor som räknas in i utvärderingen av våra leverantörer. På månadsbasis mäts att vi lever upp till satta miljömål.
Miljöpolicy


Regents målsättning är att ständigt minimera den miljöbelastning som kan komma att uppstå i samband med de produkter och tjänster vi saluför.

Vi uppnår detta genom att:

Motivera och informera våra medarbetare om miljöarbete inom Regent samt genom att förmå dem att ta ett stort personligt ansvar för sina arbetsuppgifter. Vi vill även motivera dem att uppriktigt engagera sig i miljöfrågor.
Förstå och uppfylla lagar och andra miljökrav som gäller för våra produkter och tjänster.
Läs mer

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy


Vi är medvetna om vårt arbetsmiljöansvar och bevakar detta ansvar så att vi med god marginal lever upp till föreskrifter och gällande normer.

Arbetsmiljön hos Regent ska inte utsätta medarbetare för varken psykologisk ohälsa eller olycksfall. Arbetsmiljön på vår arbetsplats ska vara god med hänsyn till arbetets natur.

En trivsam och eftersträvansvärd arbetsmiljö är en miljö som är så god att varje medarbetare trivs och utvecklas i sitt arbete. Det är även en miljö som innebär en frånvaro av risker. Därför ska en ärlig och öppen attityd råda på arbetsplatsen, och samtliga medarbetare ska ges möjlighet till påverkan i den egna arbetssituationen. Vi ser en bra och trivsam arbetsmiljö som en av förutsättningarna för att vi ska kunna vara produktiva och konkurrenskraftiga, samt ha större möjligheter att rekrytera nya kvalificerade medarbetare.

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljön hos Regent ska inte utsätta medarbetare för varken fysisk eller psykologisk ohälsa.

Det här vill andra beslutsfattare inom IT uppnå:

Förbättra befintliga affärsprocesser

Förbättra befintliga affärsprocesser

Förbättra befintliga affärsprocesser

Skapa goda kundupplevelser

Öka personalens produktivitet

Öka personalens produktivitet

Mobilanpassad produkt/tjänst

Mobilanpassad produkt/tjänst

Det papperslösa kontoret

Det papperslösa kontoret

Nya kanaler för intäkter

Nya kanaler för intäkter

Vi föreläser om digitalisering

Regent arrangerar regelbundet seminarier om digitalisering och besöker gärna ert företag för en inspirerande föreläsning – utifrån era mål.

Kostnadsfri föreläsning hos ert företag

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig angående lämplig tid för en kostnadsfri föreläsning hos ert företag.

Ange dina kontaktuppgifter:

Vänta...Vänta...
Tack för visat intresse. Ett bekräftelsemail har skickats till din angivna e-postadress. Du hör av oss inom kort! E-postadress är ej korrekt ifylld Alla fält är obligatoriska
Patrik Nordebring
Digital transformation
Patrik Nordebring
Caroline Jonasson
GDPR
Caroline Jonasson
Thomas Javing
Agil kravhantering
Thomas Javing

Det här får du genom en Nyckelfärdig Digital Lösning©

IT-Projekt

IT-Projekt

Implementering av ditt projekt
Drift & hosting

Drift & hosting

Upptid 24/7
Systemförvaltning

Systemförvaltning

Vidareutveckling och support